Choď na obsah Choď na menu

Vekové kategórie

FREEZE - VEKOVÉ KATEGÓRIE 

PRÍPRAVKA : DETI od 3 rokov (škôlkari)

Deti sa učia všeobecné základy tanca, ich tanečné hodiny tvoria rytmické hry, koordinačné cvičenia, vnímanie hudby, základy gymnastiky a jednoduché tanečné kombinácie. Celý priebeh tanečných hodín je pospájaný hravou formou a choreografie sú tvorené na detské motívy.

Tréningy prebiehajú 1xtýždenne - 1 hodinu

Od útleho veku kladieme dôraz na to, aby sa deti naučili pracovať v kolektíve, vedieme ich k tímovej práci a pripravujeme ich na vystupovanie na verejnosti.

KIDS 6-8 ROKOV (školáci)

KIDS - tvoria deti od 6-8 rokov,  v tejto detskej  kategórii nerozdeľujeme deti ešte na začiatočníkov a pokročilých. Deti sa učia základy streetdance, open a show dance, začínajú sa učiť prvé zložitejšie kombinácie tanca aj postavenia v choreografii, absolvujú základy gymnastiky. Pokiaľ ako trieda dokážu pekne natrénovať choreografiu tréner zváži, či sú deti pripravené na aspoň jednu tanečnú súťaž. Vystúpenia absolvujú minimálne 2-3x do roka.

Tréningy prebiehajú 1x týždenne - 1hodinu

DETI A1 - tvoria deti od 8-11 rokov, ide o súťažný tím detí za výkonnostnú kategóriu A na Celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Počet detí a výber detí do tejto tanečnej kategórie určuje tréner po ukončení celého školského roka.

DETI A2 - tvoria deti od 9-11 rokov, ide o súťažný tím detí za výkonnostnú kategóriu B na Celoslovenských súťažiach. Počet detí a výber detí do tejto tanečnej kategórie určuje tréner po ukončení celého školského roka.

DETI B - tvoria deti od 9-11 rokov - vždy nové deti, ktoré sú prijaté na nový školský rok. Alebo deti, ktoré nezískali ešte dostatok skúseností na preradenie do pokročilých tried.

Všetky tieto detské vekové kategórie majú tvorené choreografie pre ich vekovú kategóriu, či už ide o rozprávkové príbehy alebo detské motívy. Staršie deti začínajú používať prvky streetových tanečných štýlov a hip-hopu

Začiatočníci sa venujú základom streetdance štýlov a učia sa ako pracovať v kolektíve, učia sa kombinovať tanečné variácie a trénujú choreografie. Po natrénovaní choreografie sa zúčastňujú vystúpení a po získaní tanečných skúseností je možné, že ak je trieda začiatočníkov aktívna a dostatočne pripravená ide na prvú ľahšiu súťaž.

Tréningy prebiehajú 2x týždenne - 1 hodinu

JUNIORI ( JVK ) 12 - 15 rokov

Juniorskú vekovú kategóriu delíme na 2.triedy 

Juniori A1 , JVK A2  ide o pokročilých tanečníkov, ktorý tancujú vo FREEZE od útleho veku alebo minimálne 1.školský rok, na Celoslovenských a medzinárodných súťažiach súťažia za výkonnostnú tanečnú kategóriu A. V ich choreografiách prevláda tanečný štýl streetdance a hip-hop, ale venujú sa aj tanečnej kategórii Showdance a Open, kde pracujú aj s inými tanečnými štýlmi.

Juniori B (JVK B)  11 + rokov, vždy nové deti, ktoré sú prijaté na nový školský rok. Alebo deti, ktoré nezískali ešte dostatok skúseností na preradenie do pokročilých tried. Začiatočníci sa venujú základom streetdance štýlov, učia sa kombinovať tanečné variácie a trénujú choreografie. Po natrénovaní choreografie sa zúčastňujú vystúpení a po získaní tanečných skúseností je možné, že ak je trieda začiatočníkov aktívna a dostatočne pripravená ide na prvú ľahšiu súťaž.

Tréningy prebiehajú 2x týždenne - 1 hodinu

MLÁDEŽ 15+ rokov

Túto vekovú kategóriu tvoria pokročilí tanečníci, pôsobiaci vo Freeze niekoľko rokov. Majú skúsenosti so súťažením na Slovenských, ale aj Európskych súťažiach, pravidelne vystupujú, točia promo videoklipy, tvoria výchovné koncerty pre školy, účinkujú na rôznych evantoch, plesoch a kultúrnych  podujatiach.  V ich choreografiách prevláda tanečný štýl streetdance, častokrát kombinovaný aj do iných tanečných štýlov. 

Tréningy prebiehajú 2-3 x týždenne - 1-2 hodiny

 

 

 

 

 

Mail list


Štatistiky

Online: 2
Celkom: 216004
Mesiac: 2343
Deň: 60