Choď na obsah Choď na menu

Vekové kategórie

FREEZE - VEKOVÉ KATEGÓRIE 

PRÍPRAVKA : DETI 4-7 ROKOV

Deti sa učia všeobecné základy tanca, ich tanečné hodiny tvoria rytmické hry, koordinačné cvičenia, vnímanie hudby, základy gymnastiky a jednoduché tanečné kombinácie. Celý priebeh tanečných hodín je pospájaný hravou formou a choreografie sú tvorené na detské motívy.

Od útleho veku kladieme dôraz na to, aby sa deti naučili pracovať v kolektíve, vedieme ich k tímovej práci a pripravujeme ich na vystupovanie na verejnosti.

DETI 8-11 ROKOV + KIDS

Túto detskú vekovú kategóriu rozdeľujeme na 4. triedy

KIDS - tvoria deti od 5-9 rokov, ktoré tancujú vo Freeze viac ako 2 roky, do tejto tanečnej kategórie pridávame deti z prípravky postupne po minimálne 1.roku nepretržitého navštevovania tanečných hodín a v prípade, keď dieťa z prípravky dosiahne aspoň takú istú tanečnú úroveň ako deti v tanečnej triede KIDS.

DETI A1 - tvoria deti od 9-11 rokov, ide o súťažný tím detí za výkonnostnú kategóriu A na Celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Počet detí a výber detí do tejto tanečnej kategórie určuje tréner po ukončení celého školského roka.

DETI A2 - tvoria deti od 9-11 rokov, ide o súťažný tím detí za výkonnostnú kategóriu B na Celoslovenských súťažiach. Počet detí a výber detí do tejto tanečnej kategórie určuje tréner po ukončení celého školského roka.

DETI B - tvoria deti od 9-11 rokov - vždy nové deti, ktoré sú prijaté na nový školský rok. Alebo deti, ktoré nezískali ešte dostatok skúseností na preradenie do pokročilých tried.

Všetky tieto detské vekové kategórie majú tvorené choreografie pre ich vekovú kategóriu, či už ide o rozprávkové príbehy alebo detské motívy. Staršie deti začínajú používať prvky streetových tanečných štýlov a hip-hopu

Začiatočníci sa venujú základom streetdance štýlov a učia sa ako pracovať v kolektíve, učia sa kombinovať tanečné variácie a trénujú choreografie. Po natrénovaní choreografie sa zúčastňujú vystúpení a po získaní tanečných skúseností je možné, že ak je trieda začiatočníkov aktívna a dostatočne pripravená ide na prvú ľahšiu súťaž.

JUNIORI ( JVK ) 12 - 15 rokov

Juniorskú vekovú kategóriu delíme na 2.triedy 

Juniori A (JVK A) ide o pokročilých tanečníkov, ktorý tancujú vo FREEZE od útleho veku alebo minimálne 1.školský rok, na Celoslovenských a medzinárodných súťažiach súťažia za výkonnostnú tanečnú kategóriu A. V ich choreografiách prevláda tanečný štýl streetdance a hip-hop, ale venujú sa aj tanečnej kategórii Showdance a Open, kde pracujú aj s inými tanečnými štýlmi.

Juniori B (JVK B)  12 + rokov, vždy nové deti, ktoré sú prijaté na nový školský rok. Alebo deti, ktoré nezískali ešte dostatok skúseností na preradenie do pokročilých tried. Začiatočníci sa venujú základom streetdance štýlov, učia sa kombinovať tanečné variácie a trénujú choreografie. Po natrénovaní choreografie sa zúčastňujú vystúpení a po získaní tanečných skúseností je možné, že ak je trieda začiatočníkov aktívna a dostatočne pripravená ide na prvú ľahšiu súťaž.

MLÁDEŽ 15+ rokov

Túto vekovú kategóriu tvoria pokročilí tanečníci, pôsobiaci vo Freeze niekoľko rokov. Majú skúsenosti so súťažením na Slovenských, ale aj Európskych súťažiach, pravidelne vystupujú, točia promo videoklipy, tvoria výchovné koncerty pre školy, účinkujú na rôznych evantoch, plesoch a kultúrnych  podujatiach.  V ich choreografiách prevláda tanečný štýl streetdance, častokrát kombinovaný aj do iných tanečných štýlov. 

 

 

 

 

 

Mail list


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 193029
Mesiac: 1553
Deň: 75